Nyheter

American Institute of Chemical Engineers (AIChE)

American Institute of Chemical Engineers (AIChE) är en internationell yrkesförening för kemiingenjörer som arbetar med olika metoder för att utveckla olika materialprocesser. American Institute of Chemical Engineers (AIChE) grundades 1908 av George W. Cowdry för att skilja kemiingenjörer från andra ingenjörer som sysslar med liknande verksamhet. American Institute of Chemical Engineers (AIChE) är inriktad på att främja kemisk teknik och utbildning inom kemiteknik. Som en av de största yrkesorganisationerna i sitt slag erbjuder den många möjligheter för sina medlemmar. Omfattningen av teknikens utveckling har medfört ett stort behov av personer som har kunskap och erfarenhet inom områdena materialvetenskap och teknisk administration.

Omfattningen av forskning och utveckling inom detta område har gett upphov till nya och förbättrade metoder och utrustning för många olika tillämpningar som nu används av många industrier och företag över hela världen. Kemiingenjörer har nu ett brett utbud av karriärval att välja mellan på grund av deras omfattande kunskaper inom materialvetenskap och tekniska forum. De arbetar också hand i hand med ingenjörer, kemister, teknologer och andra yrkesverksamma för att utveckla nya sätt att garantera säkerhet, effektivitet och kvalitet inom de olika teknikområdena. De erbjuder också yrkesutvecklingsprogram för att hjälpa sina medlemmar att förbättra sina färdigheter och kunskaper.

AICE:s yrkesorganisation, American Institute of Chemical Engineers, har nu separata avdelningar för utbildning, forskning och certifieringsprogram samt fungerar som samordningskommitté. Bland de många avdelningarna och enheterna finns avdelningen för tekniköverföring och fortbildningsprogram, som ansvarar för att samordna yrkesorganisationens verksamhet inom materialvetenskap och teknisk administration. Denna avdelning hanterar utformningen av fortbildningsprogram för kemiingenjörer som kan vara anställda eller delta i någon annan egenskap. En annan avdelning är avdelningen för säkerhet och produktutveckling som ansvarar för att säkerställa att de amerikanska medborgarnas säkerhet uppnås genom användning av säkra produkter och processer. Avdelningen för produkttestning och utvärdering övervakar de amerikanska kemiingenjörernas prestationer när det gäller tillämpningen av deras färdigheter inom produktutveckling och testning.

Andra avdelningar och avdelningar omfattar Chemical Engineering Transition Program, eller CETP, som är ett program för studenter som vill göra karriär inom kemiteknik efter att ha tagit examen från ett fyraårigt utbildningsprogram vid en skola eller ett universitet som tillhör American Institute of Chemical Engineers. Det finns också olika yrkesutvecklingsprogram, eller PR-program, som erbjuds av American Institute of Chemical Engineers vid lokala community colleges. Det finns också ett antal workshops och seminarier som anordnas årligen, t.ex. Chemical Week i Philadelphia eller Chemical Conferences, i Washington, D.C. för att samla olika yrkesverksamma inom kemikalieområdet och utbilda dem om den senaste utvecklingen inom kemiteknik med American Institute of Chemical Engineers (AIChE).

Organisationskommittén för American Institute of Chemical Engineers har, som tidigare nämnts, flera viktiga kontor. Den verkställande direktören är Robert M. Koleschin, professor vid Massachusetts Institute of Technology. Andra i organisationskommittén är Robert A. van De Graaf, ordförande för American Institute of Chemical Engineers, och Charles W. Booth, vice ordförande för affärsfrågor vid American Institute of Chemical Engineers. John T. Van De Graaf ingår också i organisationskommittén. Han är nu ordförande för KEA Direct, ett ingenjörsföretag som specialiserat sig på instrumentering och lösningar för analytisk kemi. John van De Graaf är för närvarande ordförande för Elwood Associates, ett konsultföretag som fokuserar på kommunikations-, försäljnings- och marknadsföringsaspekter av kemikalier och teknik som använder kemiska reaktioner för att framställa produkter.

Chemical Safety Education and Training Institute är en annan viktig avdelning inom American Institute of Chemical Engineers (AIChE). Dess uppgift är att fastställa och upprätthålla standarder för kemisk teknik och praxis. Detta är ett av de institut som bedriver ett brett utbud av aktiviteter som syftar till att förbereda personer för positioner inom ingenjörsbranschen och hjälpa till att bygga upp ett nätverk av andra ingenjörer över hela landet. Andra verksamheter är att tillhandahålla resurser för industriella utbildningsprogram, sprida säkerhetsdata och information samt bedriva forskning och utbildningsprogram som är relevanta för säkerhets- och miljöledning.

American Institute of Chemical Engineers roll

American Institute of Chemical Engineers, allmänt känt som AIChE, är en internationell yrkesförening för kemiingenjörer som arbetar för att främja kunskapen om praktisk kemi och uppnå vetenskapliga och tekniska lösningar av hög kvalitet. AIChE grundades 1908 och har som mål att främja kunskapen om praktisk kemi och uppnå innovativa lösningar på problem inom kemiteknikområdet. Kemiingenjörer spelar en viktig roll inom kemiteknikområdet genom att utveckla nya metoder för effektiv tillverkning och användning av olika material. De tillhandahåller alternativ till befintlig teknik genom att utveckla säkra och kostnadseffektiva system som i slutändan kommer att vara till nytta för mänskligheten.

AIChE:s främsta mål är att utbilda allmänheten om vikten av att tillämpa avancerad teknik i praktiska tillämpningar. En viktig del av detta utbildningsprogram sker genom det årliga mötet och utställningen, som sammanför olika personer med relaterade intressen. Mötet sammanför yrkesverksamma ingenjörer, företagsledare, universitetsprofessorer, myndigheter och andra nyckelaktörer inom kemiteknikområdet. Detta årliga evenemang ger en möjlighet att utbyta information och interagera med varandra. Mötet skapar också ett nätverk av personer som kan hänvisas till andra relaterade konferenser, workshops och möten.

American Institute of Chemical Engineers (AICB) anordnar dessutom ett stort antal nätverksevenemang under året på sina anläggningar runt om i USA. Dessa nätverksträffar syftar till att sammanföra personer från alla olika områden inom ingenjörsbranschen som delar intresset för att öka kunskapen om praktisk kemi och uppnå högre tekniska och vetenskapliga prestationer genom utbildningsinsatser. Det främsta syftet med dessa nätverksevenemang är att ge möjligheter att få information, lära känna andra yrkesverksamma, utbyta idéer och dela erfarenheter och lösningar för att bättre kunna försörja samhället. Under de senaste åren har AIChE till exempel anordnat flera vetenskapliga och industriella toppmöten där ledare inom energi, miljö, hälsovård, säkerhet och tillverkning har samlats. Många av dessa nätverksevenemang har resulterat i ett antal branschgemensamma utbildningsseminarier och workshops samt prisbelönta tidningsartiklar och rapporter.

  1. En annan viktig funktion är att utveckla och upprätthålla ett nätverk av associerade organisationer, partnerskap och utbyteslistor. Denna tvärvetenskapliga yrkesorganisation bidrar till att knyta samman och engagera sina medlemmar i forskningsverksamhet.
  2. Nätverket erbjuder en plats genom vilken ingenjörer kan utbyta idéer och erfarenheter och tillhandahålla information om aktuella ämnen för yrkesmässig utveckling. Sällskapet organiserar också forskningssymposier och seminarieevenemang. Denna verksamhet bidrar till att förbättra kvaliteten på det arbete som utförs av kemiingenjörer både nationellt och internationellt.
  3. American Institute of Chemical Engineers (AIChE) är en internationell yrkesorganisation som ägnar sig åt att främja den kemiska teknikindustrin. Den styrs av en styrelse som består av framstående personer inom kemiteknikområdet. Sällskapet har många satellitfilialer, regionala avdelningar, uppsökande program och studentorganisationer över hela världen. Sällskapets huvudkontor ligger i Cincinnati, Ohio. Andra filialer finns i San Diego, Kalifornien; Los Angeles, Kalifornien; New York City, New Jersey; och Paris, Frankrike.
  4. Organisationskommittén arbetar för att upprätthålla en stark organisationsstruktur genom att regelbundet publicera ett nyhetsbrev och genomföra krismöten. Sällskapet ger också ut en halvårstidning som kallas ”Chemistry journal”.

Tidskriften innehåller viktiga frågor som handlar om kemiteknikens praktik och teori. Sällskapet har en medlemslista som består av forskare inom olika områden av kemiteknik. Organisationskommittén välkomnar kvinnor och underrepresenterade minoriteter i sina led. Samordningskommittén försöker bygga upp en pool av potentiella medlemmar som kommer att öka omfattningen av medlemskap för det nya sällskapet.

Kemiteknik med American Institute of Chemical Engineers (AIChE)

American Institute of Chemical Engineers (AIChE) är en internationell yrkesorganisation för kemiingenjörer med säte i Ann Arbor, Michigan. AIChE grundades 1908 med ett uppdrag att skilja kemiingenjörer från andra mekaniska ingenjörer och kemister som en karriär oberoende av civilingenjörer och andra yrkesingenjörer. Denna yrkesförening erbjuder två yrkesutbildningsalternativ som är Diploma in Chemical Engineering och Bachelor of Science in Chemical Engineering. Båda dessa program förbereder studenterna för karriärer som kemitekniker, teknologer, forskare och studenter som studerar till en examen inom kemiteknik. Kemiingenjörer ansvarar för utformning och utveckling av nya material och utrustning för industriella, medicinska, hälsovårdsmässiga och andra tillämpningar.

Kemiingenjörer från American Institute of Chemical Engineers (AIChE) måste vara experter på utformning, utveckling, genomförande och kontroll av processer där kemikalier används. De måste vara skickliga arbetare som kan visa prov på god beslutsförmåga, innovativ analytisk förmåga och praktiska färdigheter. Dessa kvaliteter har gett dem respekt och beundran från sina kollegor och överordnade inom andra teknikområden och har lett till att kemiteknikerna är högt ansedda. Dessutom har de kunskap om säker hantering av farliga ämnen och följer strikta säkerhetsbestämmelser.

American Institute of Chemical Engineers (AIChE) är en internationellt erkänd yrkesorganisation som skapar förebilder för utformning och utövande av kemiteknik. Dess kärnvärden är att ägna sig åt upptäckt och användning av kemisk ingenjörsvetenskap inom teknik och hälsovård. Den förespråkar också samhällets engagemang på de ekonomiska, sociala och miljömässiga arenorna. Association of Chemical Engineers (AIChE) är en internationell yrkesorganisation som ägnar sig åt utbildning, ekonomi och politik med anknytning till kemiteknik. Den är erkänd av Förenta staternas utbildningsdepartement, National Research Council, American Society of Chemical Engineers och American Association of Petroleum Engineers.

Dessutom har dem inrättat program och aktiviteter för yrkesmässig utveckling. AICFE erbjuder två möjligheter till yrkesmässig utveckling, Chemical Safety Education Program och Chemical Technology Development Program. Dessa program omfattar båda utbildning och tillämpning inom områden som rör ny kunskap och praktisk tillämpning. Det finns flera nätverksevenemang och konferenser som genomförs årligen för kemitekniker som vill förbättra sitt professionella nätverk. Dessa evenemang hjälper medlemmarna att förstå den senaste tekniken och förbättrar nätverkandet mellan medlemmarna.

Kemiteknik är en växande bransch och det finns en stor efterfrågan på skickliga ingenjörer inom detta område. Instituten erbjuder kvalitetskurser och yrkesutvecklingsprogram för att locka studenter. Dessa program ger mer exponering för den senaste utvecklingen inom teknik. Instituten anordnar också workshops och utbildningstillfällen för att ge sina alumner ytterligare utbildning. American Institute of Chemical Engineers erbjuder även diplom- och certifikatsprogram samt master of Science in Chemical Engineering (MSc) och doktorsexamen i kemiteknik (DSc).

Organisationskommittén ansvarar för att upprätthålla American Institute of Chemical Engineers vision. Denna kommitté förvaltar årsmötet, workshopen och andra aktiviteter. Den förbereder de dokument som krävs för årsmötet samt förbereder de viktigaste aspekterna av diskussionerna. För att upprätthålla arbetets standard och upprätthålla kemiteknikinstitutets rykte ser organisationskommittén till att alla medlemmar i samhället är väl informerade om verksamheten och programmen. I själva verket organiserar sällskapet olika seminarier och workshops för att hålla sällskapets medlemmar uppdaterade. Sällskapet sponsrar också forskningsprojekt och hjälper till att studera olika tekniker hos American Institute of Chemical Engineers (AIChE).

Kemiteknik och dess betydelse

AICbe är en organisation som ägnar sig åt utbildning av kemiingenjörer över hela världen. Det grundades 1908 med det uttalade syftet att skilja kemiingenjörer från andra yrkesverksamma ingenjörer genom yrkesutbildning. American Institute of Chemical Engineers(AICbe) är den professionella sammanslutningen för certifierade kemiingenjörer över hela världen. Det fick sitt namn efter AICFE, eller Association of Chemical Engineers, som är en internationell yrkesförening som sammanför personer med liknande yrkesintressen. Förutom International Association of Chemical Engineers består American Institute of Chemical Engineers (AICbe) även av International Academy of Chemical Engineers och American Chemical Society.

AICBE erbjuder tekniska forum för sina medlemmar. Forumet underlättar utbyte av idéer och erfarenheter mellan yrkesverksamma som är medlemmar i AICBE. Dessa forum hjälper ingenjörer att förbättra utbildningskvaliteten och öka kunskapen om olika ämnen, inklusive användning och hantering av farliga läkemedel. De ger också medlemmarna möjlighet att förbättra sina färdigheter genom att presentera den senaste informationen om vetenskapliga ämnen som rör design, analys, utveckling, tillverkning och bortskaffande av läkemedel och farliga avfallsprodukter. Utöver detta hjälper American Institute of Chemical Engineers (AIChE) kemiingenjörer att hantera industriolyckor, som kan vara mycket skadliga för tillverkarna och andra anställda som arbetar på den industriella arbetsplatsen.

  1. American Institute of Chemical Engineers har flera officiella stödorganisationer som arbetar för bästa praxis inom kemiteknikområdet. Organisationskommittén för American Institute of Chemical Engineers, samordningskommittén för American Chemical Federation och divisionen för säkerhet för farliga läkemedel vid US Food and Drug Administration är några av de viktiga organisationer som arbetar för kemitekniker och deras familjer.
  2. Dessa organisationer arbetar också för att se till att alla yrkesverksamma som tillhör olika sektorer har tillgång till varandra i frågor som rör kemiteknik. Organisationskommittén för American Institute of Chemical Engineers och samordningskommittén för American Chemical Federation har arbetat aktivt för att främja utbildningsmöjligheter för unga studenter som är intresserade av kemiteknik.
  3. American Institute of Chemical Engineers erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram, seminarier och workshops om en rad olika relaterade ämnen. Vissa av dessa utbildningsprogram erbjuds på campus och andra är tillgängliga online. Studentavdelningarna i American Institute of Chemical Engineers arbetar aktivt för att se till att alla studenter som går på någon av de många högskolorna och universiteten runt om i landet har tillgång till välkvalificerade experter som är villiga att vara mentorer för dem och erbjuda dem vägledning i deras karriärmål.
  4. Studentavdelningarna arbetar också aktivt på nationell nivå för att främja användningen av alternativa metoder till traditionell medicinering och för att få till stånd bättre regler för användningen av farliga läkemedel. Dessa studentavdelningar har lyckats nå framgångar på flera områden, t.ex. genom att säkra skyddet av patienternas rättigheter och främja läkemedelsföretagens ekonomiska bärkraft i USA.

American Institute of Chemical Engineers har också en mängd andra verksamheter som man arbetar flitigt för att främja genom sin yrkesorganisation. En av dessa verksamheter är skapandet av det internationella utbildningsprogrammet för kemikaliesäkerhet eller ACSEP. ACSEP förbättrar utbildningen av amerikanska kemiingenjörer i internationella säkerhetshanteringstekniker, metoder för hantering av farliga material och relaterade områden. En annan viktig verksamhet som bedrivs av American Institute of Chemical Engineers (IACLED) är forskning och praktik inom biokemisk säkerhetshantering inom hälso- och sjukvården, med särskild tonvikt på utveckling av nya strategier för patienternas säkerhet och förebyggande av eventuella negativa hälsoeffekter som kan bli följden av att hälso- och sjukvårdspersonal utsätts för kemiska föreningar.

Kemiteknik är ett av de snabbast växande teknikområdena i världen. Med otaliga tillämpningar inom en mängd olika områden förväntas kemiteknik ge ett stort antal arbetstillfällen i framtiden. I takt med att efterfrågan på kvalificerad personal inom detta område ökar, ökar också behovet av att högskolor och universitet främjar medvetenheten om detta lukrativa och viktiga teknikområde. American Institute of Chemical Engineers arbetar flitigt för att höja kvaliteten på den utbildning som ges till kemiingenjörer i hela landet. Genom olika program och initiativ främjar IACLED dessa program och initiativ.