Nyheter

Fördelaktigt att via bemanningsföretag hyra psykolog

Oavsett vilken typ av vård med inriktning mot psykisk ohälsa ni tillhandahåller är det fördelaktigt att via bemanningsföretag hyra psykolog. I denna artikel kikar vi närmare på fördelarna med att göra detta. Läs vidare så belyser vi anledningarna till att undersöka möjligheterna att ta in en konsult på detta vis!

4 fördelar med att via bemanningsföretag hyra psykolog

Det finns många fördelar med att via bemanningsföretag hyra psykolog vid behov. Några exempel på anledningar till varför ni kan vilja överväga denna möjlighet är för att:

  • Råda bot på personalbristen. När en psykolog plötsligt säger upp sig, går i pension eller ansöker om semester uppstår en lucka i bemanningen. Det kan vara svårt att hitta en ersättare och därmed riskerar väntetiden för patienterna att öka. Detta kan såklart påverka deras psykiska hälsa negativt. Men genom att hyra in en konsult kan ni bemanna upp er verksamhet och fortsätta erbjuda patienterna vård i samma utsträckning som tidigare.
  • Möta patienternas behov. En annan anledning att vända sig till ett bemanningsföretag och hyra in psykolog kan vara för att ni vill kunna möta patienternas behov. Psykisk ohälsa kan trots allt uppstå precis när som helst och därför kan behovet av vård inom detta område fluktuera ganska mycket. Som tur är kan dock konsulter tas in med ganska kort varsel och därmed underlätta för er att bemanna upp vid tillfälliga arbetstoppar.
  • Få in ytterligare expertis i verksamheten. En annan fördel med att använda sig av ett bemanningsföretag som samarbetspartner är den stora pool av konsulter som dessa har. Genom ett sådant här samarbete kan ni enkelt få in ytterligare expertis i er verksamhet i form av väldigt kompetenta psykologer. Dessa har ofta en gedigen erfarenhet av att diagnostisera och behandla diverse sjukdomstillstånd kopplade till psykisk ohälsa. Därmed kan de bidra med sin ovärderliga expertis och även hjälpa till att utveckla de övriga medarbetarna på arbetsplatsen.
  • Förebygga utbrändhet. Ett vanligt problem på arbetsplatser med ovanligt hög arbetsbelastning är att medarbetarna i högre utsträckning går in i väggen. Men genom att ta in en eller flera konsulter kan ni lätta lite grann på arbetsbördan och därmed arbeta aktivt för att förebygga utbrändhet.